מכרזים

מכרז מס' 2/2019 למתן שרותי יעוץ תכנוני לאגף מוסדות תכנון ארציים ולאגף לתכנון משולב

תאריך אחרון להגשה 27.02.2019
12:00
  • מיקום: 
    כל הארץ
  • תאריך פרסום: 
    24.01.2019

מינהל התכנון - משרד האוצר מזמין בזאת הגשת הצעות למכרז מס' 2/2019 למתן שרותי יעוץ תכנוני לאגף מוסדות תכנון ארציים ולאגף לתכנון משולב.

Top