מכרזים

מכרז מס' 1/2019 למתן שירותי ייעוץ ראש צוות תכנון עבור הוועדה לתשתיות לאומיות

תאריך אחרון להגשה 07.03.2019
12:00
    • תאריך פרסום: 
      31.01.2019

מינהל התכנון - משרד האוצר מזמין בזאת הגשת הצעות למכרז מס' 1/2019 למתן שירותי ייעוץ ראש צוות תכנון עבור הוועדה לתשתיות לאומיות.

Top