מכרזים

מכרז מס' 19/2020 למתן שירותי ייעוץ תכנוני לאגף בכיר לתכנון מטרו

תאריך אחרון להגשה 29.10.2020 12:00
  • מיקום
    כל הארץ
  • תאריך פרסום
    14.09.2020
  • תאריך עדכון
    15.10.2020

מינהל התכנון - משרד הפנים מזמין בזאת הגשת הצעות למכרז מס' 19/2020 למתן שירותי ייעוץ תכנוני לאגף בכיר לתכנון מטרו

Top