מכרזים

מכרז מס' 16/2020 למתן שירותי ייעוץ בתחומי רישוי למינהל התכנון

תאריך אחרון להגשה 26.11.2020 12:00
  • מיקום
    כל הארץ
  • תאריך פרסום
    19.10.2020
  • תאריך עדכון
    09.11.2020

מינהל התכנון - משרד הפנים מזמין בזאת הגשת הצעות למכרז מס' 16/2020 למתן שירותי ייעוץ בתחומי רישוי למינהל התכנון

Top