מכרזים

מכרז מס' 15/2019 למתן שירותי ייעוץ אדריכלי ללשכות התכנון מחוז תל אביב ומחוז מרכז

תאריך אחרון להגשה 07.05.2019
12:00
    • תאריך פרסום: 
      02.04.2019

מינהל התכנון - משרד האוצר מזמין בזאת הגשת הצעות למכרז מס' 15/2019 למתן שירותי ייעוץ אדריכלי ללשכות התכנון מחוז תל אביב ומחוז מרכז.

Top