מכרזים

מכרז מס' 13/2019 למתן שירותי הקלדה, הקלטה ותמלול עבור מינהל התכנון

תאריך אחרון להגשה 05.06.2019
12:00
  • מיקום
    כל הארץ
  • תאריך פרסום
    11.04.2019

מינהל התכנון – משרד האוצר מזמין בזאת הצעות למכרז מס' 13/2019 למתן שירותי הקלדה, הקלטה ותמלול עבור מינהל התכנון

Top