מכרזים

מכרז 11-2019 לקבלת שרותי הדפסה, צילום, סריקה, למינציה, מסגור, הפקה וגרפיקה

תאריך אחרון להגשה 08.07.2019
12:00
    • תאריך פרסום: 
      05.06.2019

מינהל התכנון – משרד האוצר מזמין בזאת הצעות למכרז מס' 11/2019 לקבלת שירותי הדפסה, צילום, סריקה, למינציה, מסגור, הפקה וגרפיקה .

Top