שיתוף ציבור - אחר

המועצה הישראלית לקולנוע מודיעה על הרשמה למאגר הלקטורים

מספר null
תאריך אחרון להגשה 12.05.2019 10:18

החלה הגשת מועמדות למאגר הלקטורים/יות (קוראי תסריטים)

Top