שיתוף ציבור

המועצה הישראלית לקולנוע מודיעה על הרשמה למאגר הלקטורים

    • תאריך פרסום: 
      12.05.2019

החלה הגשת מועמדות למאגר הלקטורים/יות (קוראי תסריטים)

Top