קולות קוראים

קול קורא לקבלת התייחסות הציבור להשפעות יישום פרק ד' לחוק הריכוזיות על צמצום הריכוזיות במשק וסוגיות נוספות בחוק הריכוזיות

סטטוס סגור להגשת בקשות או הצעות
תאריך אחרון להגשה 18.02.2021 23:59
  • מיקום
    כל הארץ
  • תאריך פרסום
    28.12.2020

Top