תמיכות ומענקים

תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב)

במסגרת התכנית, יצואנים, שהיקף היצוא שלהם נמוך ולא ייצאו בעבר, יכולים להגיש בקשה לקבלת סיוע בשיווק ובייצוא של סחורות ושירותים ובכך לחדור לשווקים בינלאומיים.

Top