תמיכות ומענקים

תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב)

סטטוס סגור להגשת בקשות או הצעות
תאריך אחרון להגשה 21.07.2020 12:00

במסגרת התכנית, יצואנים, שהיקף היצוא שלהם נמוך ולא ייצאו בעבר, יכולים להגיש בקשה לקבלת סיוע בשיווק ובייצוא של סחורות ושירותים ובכך לחדור לשווקים בינלאומיים.

Top