תמיכות ומענקים

הקצאה במסלול הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה בכל הארץ

סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 05.09.2019
15:00

הרשות להשקעות מקצה עד 40 מיליון שקלים בתכנית להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה בכל הארץ.

Top