קולות קוראים

קול קורא לרעיונות מהציבור הרחב בנושא הקלות רגולטוריות לאור משבר הקורונה בתחומי הפעולה של משרד המשפטים

תאריך אחרון להגשה 16.04.2020 23:59
  • נושא
  • נושא משני
    היערכות משרדי ממשלה הקלות מטעם המדינה
  • מיקום
    כל הארץ
  • תאריך פרסום
    01.04.2020

Top