שימועים ציבוריים

מחקר חדש של רשות התחרות מלמד: כפל ביטוח בהיקף נרחב בשוק ביטוחי הבריאות; רוב סוכני הביטוח מוכרים מוצרים של חברה אחת בלבד

סטטוס סגור להגשת בקשות או הצעות
תאריך אחרון להגשה 15.07.2020 18:00

אחוז המבוטחים בעלי כפל ביטוח בתקופת המחקר
מספר החברות שמכרו הסוכנים בשנת 2018
Top