קולות קוראים

קול קורא לאיתור מועמדים כנציגים בעלי דעה מייעצת בוועדות המקומיות לתכנון ולבניה

סטטוס סגור להגשת בקשות או הצעות
תאריך אחרון להגשה 27.12.2020 23:59
  • מיקום
    כל הארץ
  • תאריך פרסום
    13.12.2020

הודעה על איתור מועמדים לתפקיד נציג בעל דעה מייעצת בועדות המקומיות לפי סעיף 18(ב)(3א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965

Top