קולות קוראים

קול קורא להגשת מועמדות לתכנית הכשרת רפרנטים לעובדים המטפלים בבני משפחה בשירות המדינה (Caregivers)

תאריך אחרון להגשה 06.08.2018 09:41

תכנית הכשרה לרפרנטים בנושא עובדים המטפלים בבן משפחה בשירות המדינה, תכנית שהיא פרי שיתוף פעולה בין נציבות שירות המדינה, הג'וינט - אשל ועמותת Caregivers Israel - הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים.תכנית הכשרה זו תשמש כפיילוט למשך שנה וישולבו בה כ- 10 משרדים נבחרים הבשלים להשתלב בתכנית ובתהליך ההטמעה.

Top