קולות קוראים

קול קורא להגשת בקשות למלגה לתואר שני ולתואר שלישי בתחום הבטיחות בדרכים לשנת 2020

תאריך אחרון להגשה 18.11.2019 20:00

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מעוניינת להעניק בשנת 2020 מלגות לתלמידי תואר שני ותואר שלישי שתחום מחקרם הוא בטיחות בדרכים. המלגה מיועדת למחקרים ופרויקטי גמר, בעלי אופי יישומי, הדנים באופן מובהק בבטיחות בדרכים.

Top