קולות קוראים

קול קורא – הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר לצורך שיתוף פעולה

סטטוס סגור להגשת בקשות או הצעות

המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת מזמין גופים בעלי זיקה או נגיעה לעולמות התוכן ולתחומי עיסוקו של המטה הלאומי להצטרף למאגר לצורך בחינת שיתופי פעולה.

Top