קולות קוראים

קול קורא למחקרים בנושא שינוי אקלים ומגוון ביולוגי, לשכת המדען הראשי

מספר 3-2019
סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 06.11.2019
12:00
 • יחידה
 • נושא
  מחקר ופיתוח, משאבי טבע אנרגייה ושינוי אקלים
 • נושא משני
  מגוון ביולוגי, שינוי אקלים
 • דואר אלקטרוני: 
 • מיקום: 
  כל הארץ
 • תאריך פרסום: 
  19.06.2019
 • תאריך עדכון:
  02.09.2019
 • איש קשר: 
  ד"ר ארנה מצנר
 • טלפון: 
  02-6553756

בהמשך להחלטת ממשלה מספר 4079 מיולי 2018 בנושא היערכות ישראל להסתגלות לשינוי אקלים, המשרד להגנת הסביבה מצטרף לקול קורא בנושא שינוי אקלים ומגוון ביולוגי, כחלק מפרויקט BiodivERsA ב-HORIZON 2020.

Top