קולות קוראים

קול קורא למחקרים בנושא שינוי אקלים ומגוון ביולוגי, לשכת המדען הראשי

מספר 3-2019
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 06.11.2019 12:00

בהמשך להחלטת ממשלה מספר 4079 מיולי 2018 בנושא היערכות ישראל להסתגלות לשינוי אקלים, המשרד להגנת הסביבה מצטרף לקול קורא בנושא שינוי אקלים ומגוון ביולוגי, כחלק מפרויקט BiodivERsA ב-HORIZON 2020.

Top