תמיכות ומענקים

תכנית להעצמה כלכלית לפי החלטת ממשלה 3741

מספר 3741
סטטוס סגור להגשת בקשות או הצעות
תאריך אחרון להגשה 22.08.2019
  • מיקום
    כל הארץ
  • תאריך פרסום
    10.07.2019

אנא ראו את ההזמנה להגשת בקשת תמיכה ואת טפסי הבקשה המצורפים בתחתית עמוד זה.

Top