תמיכות ומענקים

תכנית להעצמה כלכלית לפי החלטת ממשלה 3741

מספר 3741
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 22.08.2019
15:20
  • מיקום: 
    כל הארץ
  • תאריך פרסום: 
    10.07.2019

אנא ראו את ההזמנה להגשת בקשת תמיכה ואת טפסי הבקשה המצורפים בתחתית עמוד זה.

Top