תמיכות ומענקים

תכנית להעצמה ולפיתוח לפי החלטת ממשלה 3740

מספר 3740
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 14.07.2019
23:59
  • מיקום: 
    כל הארץ
  • תאריך פרסום: 
    30.05.2019

אנא ראו את ההזמנה להגשת בקשת תמיכה ואת טפסי הבקשה המצורפים בתחתית עמוד זה.

Top