תמיכות ומענקים

תכנית להעצמה ולפיתוח לפי החלטת ממשלה 3740

מספר 3740
סטטוס סגור להגשת בקשות או הצעות
תאריך אחרון להגשה 14.07.2019
  • מיקום
    כל הארץ
  • תאריך פרסום
    30.05.2019

אנא ראו את ההזמנה להגשת בקשת תמיכה ואת טפסי הבקשה המצורפים בתחתית עמוד זה.

Top