קולות קוראים

משרד התרבות והספורט מכריז בזאת על הפרסים הבאים בתחומי האמנות הפלסטית לשנת 2019

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 08.08.2019

Top