קולות קוראים

משרד התרבות והספורט מכריז בזאת על הפרסים הבאים בתחומי האמנות הפלסטית לשנת 2019

סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 08.08.2019
14:21
    • תאריך פרסום: 
      25.06.2019

Top