שימועים ציבוריים

שימוע בנושא מוקדי פניות טלפוניים של חברות התקשורת

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 04.02.2018
13:52

שימוע בנושא מוקדי פניות טלפוניים של חברות התקשורת

Top