אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

שימועים ציבוריים

שימוע משני - תיקון רישיונות בעניין שירותי פרימיום

סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 28.05.2019
    • תאריך פרסום: 
      28.04.2019
    • איש קשר: 
      מר אלי לוי

Top