שימועים ציבוריים

שימוע משני - תיקון רישיונות בעניין שירותי פרימיום

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 04.06.2019
    • תאריך פרסום: 
      28.04.2019

משרד התקשורת החליט לתת ארכה להגשת התייחסות לשימוע המשני בנושא "תיקון רישיונות בעניין שירותי פרימיום" עד לתאריך ה- 4.6.19.

Top