שימועים ציבוריים

שימוע - עדכון תעריפי שירות ה-BSA ברשת הוט

תאריך אחרון להגשה 03.02.2020

לתשומת לבכם, פרק הזמן למענה לשימוע הוארך עד ליום 03.02.2020.

Top