שימועים ציבוריים

שימוע - המלצות הוועדה המייעצת בהתאם לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדה מייעצת) התשע"א-2011 לעניין יישום החלטת שר התקשורת בנוגע להוט טלקום .ש.מ

סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 27.06.2019
    • תאריך פרסום: 
      30.05.2019
    • איש קשר: 
      רן אורבך- מרכז הוועדה המייעצת

Top