תמיכות ומענקים

אישור מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2020 - אמהרית וטגרינית

סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 12.01.2020
 • דואר אלקטרוני
 • מיקום
  כל הארץ
 • תאריך פרסום
  28.11.2019
 • איש קשר
  מזל ששון
 • טלפון

בקשות רב שנתיות לוועדת התמיכות בעניין קבלת תמיכה לשם מימון הפקות מקומיות בשפות האמהרית והטיגרינית. הודעה בדבר אפשרות להגיש בקשות לקבלת תמיכה בהתאם למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין לשם עידוד הפקות מקומיות בשפות האמהרית והטיגרינית ("המבחנים") שישודרו בערוצים המשדרים בשפה האמהרית או הטיגרינית בשנת 2020

Top