שימועים ציבוריים

שימוע- שינוי מתכונת שיווק "באנדל הפוך"

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 15.04.2019
    • תאריך פרסום: 
      27.03.2019
    • איש קשר: 
      רן אורנבך- מרכז בכיר רגולציה במינהל כלכלה

הארכת הגשת התייחסות עד 15.04.19

Top