שימועים ציבוריים

המלצה בדבר קביעת תעריף מרבי לשירות גישה אולטרה רחבת פס מנוהלת על גבי רשת הסיבים של בזק, והמלצה בדבר שינוי מתכונת שיווק ה"באנדל ההפוך"

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 01.09.2019

Top