שימועים ציבוריים

שימוע - עדכון חובת יידוע חובת סינון אתרים פוגעניים

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 13.06.2019

שימוע פורסם לחברות ב 22.05.19, בהתאם לתאריך תחולה כפי שצויין במסמך שימוע.

Top