שימועים ציבוריים

שימוע - עדכון חובת יידוע חובת סינון אתרים פוגעניים

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 13.06.2019
    • תאריך פרסום: 
      23.05.2019
    • איש קשר: 
      אסף אברהם

שימוע - עדכון חובת יידוע חובת סינון אתרים פוגעניים

Top