קולות קוראים

בתאריך 13.02.2020 בשעה 18:00 יתקיים מבחן בתחום חובבי רדיו

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 11.02.2020 16:00

המבחנים יהיו לדרגות א' + ב' + ג' (טכני + מנהלי), המבחן יתקיים בעמותת חיל הקשר והתקשוב, רחוב אלפרט 3 יהוד בשעה 18:00.

Top