קולות קוראים

בתאריך 05.06.19 בשעה 18:00 מתקיים מבחן בתחום חובבי רדיו

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 04.06.2019
16:00
    • תאריך פרסום: 
      06.05.2019

המבחנים יהיו לדרגות א' + ב' + ג' (טכני + מנהלי), יש לשלם אגרה בהתאם. המבחן יתקיים במרכז למדעים, קאנטרי קלאב 3, הרצליה

Top