שימועים ציבוריים

שימוע - הוספת הוראת שעה לרישיונות החברות בשל נגיף הקורונה ולגבי מתן הקלות על פי הוראת השעה, ככל שתקבע

תאריך אחרון להגשה 23.03.2020 17:15

לתשומת לבכם - הקובץ הקודם עלה ללא מספר החלטה. מצורף להלן קובץ הכולל את מספר ההחלטה

Top