מכרזים

מכרז פומבי מספר 2019/012 לאספקת זכויות שימוש ופיתוח יישומים בתשתית CRM בענן עבור משרד התקשורת

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 30.07.2019

מכרז פומבי מספר 2019/012 לאספקת זכויות שימוש ופיתוח יישומים בתשתית CRM בענן עבור משרד התקשורת

Top