שימועים ציבוריים

שימוע לטיפול בתופעת מסרונים מזויפים

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 25.12.2019

הארכת הגשת התייחסות עד 25.12.2019

Top