שימועים ציבוריים

שימוע- עדכון התשלומים המרביים בעד שימוש בשירותים הסיטונאיים ברשת חברת בזק לשנים 2022-2019

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 18.04.2019
15:08
    • תאריך פרסום: 
      18.03.2019
    • איש קשר: 
      ד"ר עופר רז - דרור

שימוע- עדכון התשלומים המרביים בעד שימוש בשירותים הסיטונאיים ברשת חברת בזק לשנים 2022-2019

Top