שימועים ציבוריים

בקשה לקבלת עמדות מהציבור בעניין דו"ח הוועדה המייעצת לשר התקשורת לבחינת שירותי דואר בתחום השמור

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 01.07.2020 13:00

לאור אפשרות הקדמת לוחות הזמנים הממשלתיים לאישור תקציב המדינה, מקוצר המועד להגשת התייחסויות לדוח הוועדה והמלצותיה, עד ליום רביעי, ט' תמוז תש"פ, 1 ביולי 2020, בשעה 13:00

Top