שימועים ציבוריים

שימוע בעניין פרק הזמן שעומד לרשות בעלי הרישיונות להסרת ציוד הקצה לבקשת המנוי

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 04.06.2019
12:00
    • תאריך פרסום: 
      16.04.2019

עדכון מה- 30.05.19 - ניתנה הארכת התייחסות נוספת עד ליום 4.6.19 בשעה 12:00.

Top