אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

שימועים ציבוריים

שימוע בעניין פרק הזמן שעומד לרשות בעלי הרישיונות להסרת ציוד הקצה לבקשת המנוי

סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 30.05.2019
12:00
    • תאריך פרסום: 
      16.04.2019

עדכון מ 30.04.19 - ניתנה הארכת התייחסות עד ליום 30.5.19 בשעה 12:00. בנוסף הועלה קובץ מעודכן עם סימון תיקוני המהדורות.

Top