מכרזים

מכרז מספר 2019/015 - מכרז דור 5

תאריך אחרון להגשה 29.07.2019

מכרז מספר 2019/015 - רישיון משולב למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן) בישראל: הרחבת רישיון קיים או הענקת רישיון מיוחד חדש לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים

Top