שימועים ציבוריים

הארכת זמני ההמתנה במוקד פניות טלפוני של בעלי רישיונות וקיצור שעות איוש מוקד טלפוני לצורך שמירה על רציפות תפקודית בשל מגבלות הנגרמות עקב נגיף הקורונה - שימוע

תאריך אחרון להגשה 16.09.2020 13:00

Top