שימועים ציבוריים

שימוע רשת בעלת קיבולת גבוהה מאוד

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 01.07.2020

Top