שימועים ציבוריים

שימוע - א-סימטריה במידע בנושא תשתיות

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 08.03.2020

זמן המענה לשימוע הוארך עד ליום 8.3.2020

Top