שימועים ציבוריים

שימוע - הגדרת מוקדי 105 ו- 110 כשירות חירום ציבורי

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 10.11.2019

Top