שימועים ציבוריים

שימוע - הוראות לעניין איסור חסימת אפשרות החיוג למספרים מסוימים

תאריך אחרון להגשה 12.10.2020

בעקבות תלונות שהתקבלו במשרד התקשורת בנוגע לחסימת האפשרות של בעלי "מספר כשר" לחייג למספרי טלפון מסוימים, שוקל המשרד לקבוע ברישיונות המפ"א (מפעיל פנים ארצי) והרט"ן (רדיו טלפון נייד) מספר הוראות, כמפורט במסמך המצורף

Top