שימועים ציבוריים

שימוע - שינוי הדרישה לאחזקת שיעור מזערי של אמצעי שליטה בבעל רישיון כללי בידי גורם ישראלי

סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 01.05.2020

מועד הגשת התייחסויות לשימוע הוארך עד ליום 01.05.2020

Top