אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

קולות קוראים

קול קורא להגשת עמדות ביחס לעדכון חובות הפרישה ו/או חובות אספקת שירות על בעלי תשתית בזק וביחס לכלים לעידוד הפרישה באזורים שבהם יומלץ כי אין בהם חובות פרישה

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 27.03.2019
11:02
    • תאריך פרסום: 
      07.03.2019
    • איש קשר: 
      גברת תמר ארז - מרכזת בכירה (כלכלה ורגולציה)

Top