שימועים ציבוריים

שימוע- שיווק סלי שירותים משותפים של קבוצת הוט למגזר העסקי

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 19.02.2019

שימוע- שיווק סלי שירותים משותפים של קבוצת הוט למגזר העסקי

Top