שימועים ציבוריים

שימוע – שימוש משותף בתשתית סיבים אופטיים בבנייני מגורים קיימים

תאריך אחרון להגשה 30.01.2020

Top