שימועים ציבוריים

שימוע לבחינת ההפרדה בין שירות תשתית רחבת-פס לבין שירות גישה לאינטרנט ("ISP")

סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 05.11.2020

לאור פניות מספר גורמים ולאחר שהמשרד שקל את הנושא, ניתנת אורכה להגשת התייחסויות עד לתאריך 05.11.2020

Top