שימועים ציבוריים

המלצה בעניין קביעת מחיר אחיד לשירותי אינטרנט מבוססי סיב אופטי (FTTP )

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 01.09.2019

Top