אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

שימועים ציבוריים

תיקון היתר כללי לאיסוף, העברה או מסירה של מכתבים - פנייה לקבלת עמדות

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 17.02.2019
23:59
    • תאריך פרסום: 
      04.02.2019

Top