שימועים ציבוריים

שימוע - עדכון סכומי ערבויות הרישיון

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 29.03.2020 10:00

המשרד קיבל החלטה לקצר את לוחות הזמנים לטיפול בשימוע שבנדון ובהתאם הינכם מתבקשים להעביר התייחסותכם עד ליום 29.3.2020 בשעה 10:00 ולא כפי שפורסם בתחילת על דחיית כלל השימועים ל- 1.5.2020 את המענים הינכם מתבקשים לשלוח לכתובת הדוא"ל המצויינת במסמכי השימוע ובנוסף גם למר עמי גילה בכתובת giloha@moc.gov.il

Top